Wycieczka na Roztocze klasy 1g i 1h

Dodano:

W dniu 15 czerwca młodzież z dwóch klas 1g i 1h brała udział w wycieczce. Pierwszym etapem był Zamość. Miasto Zamość za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany „perłą renesansu”, „miastem arkad” i „Padwą północy” . Uczniowie mieli możliwość zwiedzać i podziwiać to piękne miasto, a z ust przewodnika usłyszeć bogatą historię miasta Zamościa, jak i wiele ciekawostek dotyczących miasta i jego mieszkańców.
Drugi etap to spływ kajakowy rzeką Wieprz. Po przejeździe z Zamościa do miejscowości Obrocz, młodzież po krótkim przeszkoleniu usiadła w kajakach i rozpoczęła spływ. Trasa spływu liczyła 12 km i prowadziła przez zalew w Zwierzyńcu do miejscowości Bagno.
Etap trzeci to wspólny grill, którym zakończyliśmy ten niezwykle intensywny dzień.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali wychowawcy Anita Paczkowska-Kowalik, Paweł Krasny oraz Leszek Świerk.