Olimpiada Teologii Katolickiej

Dodano:

12 stycznia 2023 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbył się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem "Bóg jest Miłością objawioną w Słowie". W zawodach II stopnia wzięli udział uczniowie naszej szkoły Paweł Wilk z kl. 4gs, Tomasz Kruczek z kl. 2j oraz Nikodem Zagórski z kl. 1b. Zawody polegały na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu pisemnego oraz odpowiedzi na otwarte pytania.

Celem Olimpiady było zapoznanie:z tekstami biblijnymi i wypowiedziami Magisterium Kościoła mówiącymi o Bożej miłości oraz z pelplińskim egzemplarzem Biblii Gutenberga. W Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie przechowywany jest jedyny na ziemiach polskich pełny XV wieczny egzemplarz Biblii Gutenberga, która pokazuje sposób drukowania, tzn. ruchomą czcionkę Gutenberga