Porozumienia o współpracy!

Dodano:

W dniu dzisiejszym w auli Zespołu Szkół Elektronicznych zostały podpisane umowy i porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Elektronicznych, a firmą Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. oraz firmą KARABELA Sp. z o.o. Stosowne dokumenty podpisali Wicedyrektor szkoły Pani Małgorzata Nowosielska, Członek Zarządu firmy Hamilton Sundstrand Poland Pan Dariusz Stopa, oraz Wiceprezes Zarządu firmy KARABELA Pani Luiza Wolak.

Dzięki podpisanym porozumieniom uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez firmy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw branży lotniczej jak również ochrony technicznej osób, obiektów i obszarów.  Ponadto  uczniowie będą mieli możliwość odbywania praktyk zawodowych oraz staży wakacyjnych w zakładach pracy. Dodatkowo firmy objęły patronatem wybrane klas o profilach technik automatyk i technik informatyk. Uczniowie klas patronackich po ukończeniu nauki w szkole otrzymają certyfikaty potwierdzające kształcenie się pod patronatem danej firmy. Uczniowie będą mieli również możliwość udziału w organizowanych przez szkołę wizytach w zakładach pracy, które umożliwią im zapoznania się z rzeczywistymi warunkami pracy.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli zaproszonych firm, wzięli również udział wicedyrektor szkoły Pan Robert Kasza, kierownik szkolenia praktycznego Pan Janusz Gudyka, nauczyciele oraz uczniowie klas patronackich.