przeglądasz

zagraniczne praktyki zawodowe

Nowy projekt i kwalifikacje na praktyki zawodowe dla uczniów i szkolenia nauczycieli!

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie UE Erasmus+ numer projektu 2022-1- PL01-KA121-VET-000061831 zakwalifikowano 5 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Na listę rezerwową zakwalifikowano 3 nauczycieli. Formularze rekrutacyjne do projektu złożyło 9 nauczycieli. Rekrutację przeprowadziła Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Nauczycieli i Uczestnictwa w Projekcie Erasmus+

Lista zakwalifikowanych i rezerwowych

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie UE Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000061831 zakwalifikowano 22 uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Na listę rezerwową zakwalifikowano 24 uczniów. Formularze zgłoszeniowe do projektu złożyło 66 uczniów. W rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczyło 62 uczniów. Rekrutację przeprowadziła Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Erasmus+.

Lista zakwalifikowanych i rezerwowych

 

Szkolna Komisja Programu Erasmus+ organizuje rekrutację uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych na 3-tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii w ramach projektu UE Erasmus+ nr. 2022-1-PL01-KA121-VET-000061831.

Ogłoszenie o naborze dla uczniów   Formularz zgłoszeniowy dla uczniów   Regulamin dla uczniów

 

Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych informuje o rozpoczęciu rekrutacji nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w projekcie Erasmus+  numer projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000061831.

Ogłoszenie o naborze dla nauczycieli      Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli        Regulamin dla nauczycieli

 

Poniżej przedstawiamy obszerne reportaże z wyjazdów odbywających się od 2013 roku. Starsze wyjazdy zagraniczne znajdziesz pod tym linkiem:

Wyjazdy 2005-2012