przeglądasz

baza dydaktyczna

Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie posiada wiele nowoczesnych pracowni dydaktycznych. Na zajęciach w tych pracowniach uczniowie naszej szkoły mogą sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną w praktyce.
Zajęcia odbywają się w blokach 3 i 4 godzinnych, a ćwiczenia na pracowniach odbywają się w grupach 2 lub 3 osobowych. W przypadku pracowni komputerowych, każdy uczeń ma do dyspozycji stanowisko komputerowe.